Στοιχεία εκδότη

Πολιτική απορρήτου

Δήλωση απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 02-02-2018


1. Τι αφορά αυτή η Δήλωση;

Με τη Δήλωση αυτή σας εξηγούμε με ποιον τρόπο έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας η Wiko όποτε χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρατίθενται σε κάθε καρτέλα που είναι συσχετισμένη με το παρόν έγγραφο.

Στο smartphone σας της Wiko είναι ενσωματωμένο το λειτουργικό σύστημα Android καθώς και ένα σύνολο σχετικών λογισμικών όπως το Google Services και το Google Mobile Applications. Τα προγράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί από την Google και διέπονται από τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους δικούς τους όρους χρήσης. Μπορείτε να τα δείτε εδώ ή σε καθεμιά από αυτές τις εφαρμογές για κινητές συσκευές. Στο smartphone σας είναι ενσωματωμένες και άλλες εφαρμογές για κινητές συσκευές, για καθεμιά από τις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε στις δικές της πολιτικές απορρήτου και στους δικούς της όρους χρήσης.

2. Ποιος έχει την ευθύνη για αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας;

Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό σε κάθε καρτέλα, υπεύθυνη για τον έλεγχο των δεδομένων είναι η Wiko, μια εταιρεία με έδρα στην διεύθυνση 1, rue Capitaine Dessemond 13007 Marseille, France (Γαλλία). Η Wiko είναι μια απλοποιημένη συμμετοχική εταιρεία με κεφάλαιο 9.750.000 ευρώ, εγγεγραμμένη στο Registre du Commerce et des Société of Marseille με αριθμό μητρώου 530 072 206 και ενδοκοινοτικό ΑΦΜ FR 85 530 072 206.

3. Ποια είναι τα δικαιώματά μου όσον αφορά την εν λόγω επεξεργασία;

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σας δίνουν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τη Wiko.
Για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε ένα αντίγραφο επίσημου δελτίου ταυτότητας που φέρει την υπογραφή σας.

 • Δικαίωμα πρόσβασης

  Τα περισσότερα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Wiko, καθώς και όσα αποκαλύπτουν απευθείας την ταυτότητά σας (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κλπ), περιλαμβάνονται και είναι προσβάσιμα στον ατομικό σας Λογαριασμό στη Wiko.

  Μπορείτε να ζητήσετε να σας σταλούν τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρεί η Wiko. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο αίτημά σας, παρακαλούμε να μας δώσετε τα εξής στοιχεία:

  • τα προϊόντα και τις εφαρμογές της Wiko των οποίων είστε κάτοχος
  • τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στον λογαριασμό σας στη Wiko
  • τον αριθμό IMEI του τηλεφώνου σας (τον οποίο μπορείτε να βρείτε πληκτρολογώντας «*#06#» στην οθόνη κλήσεων του τηλεφώνου σας)
 • Δικαίωμα διόρθωσης

  Αν πιστεύετε ότι ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας είναι λανθασμένα ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε από τη Wiko να τα διορθώσει.

 • Δικαίωμα αντίταξης

  Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν τα δεδομένα στων οποίων την επεξεργασία επιθυμείτε να αντιταχθείτε είναι απαραίτητα για την ενδεδειγμένη λειτουργία του προϊόντος ή την υλοποίηση της υπηρεσίας που αφορούν, η άσκηση του δικαιώματος αυτού ενδέχεται να συνεπάγεται ότι δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε το εν λόγω προϊόν ή να έχετε πρόσβαση στην εν λόγω υπηρεσία.

 • Δικαίωμα διαγραφής

  Μπορείτε να ζητήσετε από τη Wiko να διαγράψει προσωπικά δεδομένα σας, ιδίως αν διαπιστώσετε ότι έχουν πάψει να ισχύουν ή ότι δεν έχουν πλέον σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκτός αν τα δεδομένα αυτά πρέπει να διατηρηθούν για την επιδίωξη έννομου συμφέροντος της Wiko ή την τήρηση μιας νομικής υποχρέωσης που έχει αναλάβει η Wiko ή αν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον δικαστικής αρχής. Επιπροσθέτως, αν τα δεδομένα που ζητάτε να διαγραφούν είναι απαραίτητα για την ενδεδειγμένη λειτουργία ενός προϊόντος ή την υλοποίηση μιας υπηρεσίας, η άσκηση του δικαιώματος αυτού ενδέχεται να συνεπάγεται ότι δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε το εν λόγω προϊόν ή να έχετε πρόσβαση στην εν λόγω υπηρεσία.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Μπορείτε να ζητήσετε από τη Wiko να διακόψει την επεξεργασία, αλλά να εξακολουθήσει να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας στις εξής περιπτώσεις:

  • Αν αμφισβητείτε την ορθότητα των εν λόγω δεδομένων
  • Αν τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία παράνομα
  • Αν χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για να εκπληρώσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε τα νόμιμα δικαιώματά σας
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

  Μπορείτε να ζητήσετε από τη Wiko να σας επιστρέψει τα προσωπικά δεδομένα σας. Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε κάποιον άλλο φορέα ελέγχου δεδομένων.

 • Οδηγίες όσον αφορά την τύχη των δεδομένων σας μετά τον θάνατό σας

  Έχετε το δικαίωμα να μας δώσετε οδηγίες για τη διατήρηση, τη διαγραφή και την αποστολή των προσωπικών δεδομένων σας μετά τον θάνατό σας. Με τις οδηγίες αυτές μπορείτε να καθορίσετε κάποιο άτομο που θα έχει την ευθύνη εκτέλεσης των αναγκαίων ενεργειών. Αλλιώς, η ευθύνη αυτή θα ανατεθεί στους κληρονόμους σας, εκτός αν υποδείξετε ότι δεν το επιθυμείτε.

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

  Αν πιστεύετε ότι η Wiko δεν έχει εκπληρώσει τις νομικές υποχρεώσεις της όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε κάποια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας στον ιστότοπο της αρχής προστασίας δεδομένων της χώρας σας.

4. Πώς θα επικοινωνήσω με τη Wiko για να ασκήσω τα δικαιώματά μου

WIKO
Legal department
1, rue Capitaine Dessemond
13007 Marseille
France
[email protected]

5. Κατάργηση συνδρομής για ενημερωτικά δελτία

Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία μας και ειδοποιήσεις από το τμήμα μάρκετινγκ, μπορείτε να καταργήσετε τη συνδρομή σας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που σας παρέχουμε για τον σκοπό αυτό σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στέλνουμε όποτε θέλουμε να σας ενημερώσουμε για προωθητικές ενέργειες. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε τη συνδρομή σας αποκτώντας πρόσβαση στις επιλογές για τον ατομικό σας λογαριασμό πελάτη.

6. Κοινοποίηση συλλεχθέντων δεδομένων σε τρίτους

Αν δεν υποδεικνύεται κάτι διαφορετικό σε κάθε ενότητα της παρούσας Δήλωσης, η WIKO συμφωνεί να μην κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς την άδειά σας, εκτός από τις εξής περιπτώσεις:

 • για ανταπόκριση σε αιτήματα για πληροφορίες από αρχές με βάση κάποια νομική υποχρέωση, μετά τη λήψη γραπτού αιτήματος το οποίο πρέπει να είναι αιτιολογημένο και περιστασιακού χαρακτήρα
 • για τη συμμόρφωση προς κανονισμούς ή αποφάσεις διοικητικών ή δικαστικών αρχών
 • για την ανίχνευση ή την αποσόβηση απειλών για την ασφάλεια, απάτης ή άλλων κακόβουλων ενεργειών
 • για την εφαρμογή και την προστασία των δικαιωμάτων της WIKO και των θυγατρικών εταιρειών της
 • για την προστασία των δικαιωμάτων ή της προσωπικής ασφάλειας της WIKO, των υπαλλήλων της και τρίτων
 • για την ανάθεση του συνόλου ή μέρους των υπηρεσιών της ως υπεργολαβία σε παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τη WIKO στο πλαίσιο αυτό και έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των υπηρεσιών τους, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

Η WIKO μπορεί επίσης να μεταδώσει τα εν λόγω δεδομένα σε θυγατρικές εταιρείες της που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν δικαίωμα να τα επεξεργαστούν μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται σε κάθε καρτέλα.

Καρτέλα Νο 1: Ο λογαριασμός μου στη Wiko - Εξυπηρέτηση Πελατών


Λογαριασμός στη Wiko και Εξυπηρέτηση Πελατών
Επιστροφή στη Δήλωση

Σε τι εξυπηρετεί η δυνατότητα αυτή;

Αν αποφασίσετε να δημιουργήσετε λογαριασμό στη Wiko, οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν:

 • για τη διευκόλυνση των σχέσεών σας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για επισκευή προϊόντων σας της Wiko
 • για να έχετε τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων στους ιστοτόπους της Wiko
 • για να έχετε τη δυνατότητα λήψης ενημερωτικών δελτίων από τη Wiko και τους συνεργάτες της, αν το αποδεχθείτε

Ποια δεδομένα περιλαμβάνονται;

1. Δεδομένα που παρέχετε εσείς: Φύλο, Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, Διεύθυνση ηλ. ταχ., Χώρα κατοικίας, Αριθμός τηλεφώνου, Κωδικός πρόσβασης, M_IMEI, Διεύθυνση παράδοσης, Διεύθυνση τιμολόγησης, Ιστορικό παραγγελιών, Περιστατικά παράδοσης και Αξιώσεις.

2. Δεδομένα που ανιχνεύονται αυτόματα αν δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας τις οθόνες αρχικοθέτησης του smartphone σας: Μοντέλο του τηλεφώνου σας, σειριακός αριθμός, αριθμός έκδοσης Android, αριθμός IMEI, διεύθυνση IP.

Περίοδος διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα στον λογαριασμό σας στη Wiko διατηρούνται ωσότου επιλέξετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας. Ωστόσο, αν ο λογαριασμός σας μείνει ανενεργός περισσότερο από 24 μήνες, θα σας ρωτήσουμε για να εξακριβώσουμε αν θέλετε να τον διατηρήσετε. Αν περάσει ένας μήνας και δεν μας έχετε απαντήσει, ο λογαριασμός σας και οι πληροφορίες που περιέχει θα διαγραφούν.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Τα δεδομένα αυτά επιτρέπεται να κοινοποιηθούν στους εξής υπεργολάβους:

 • σε παρόχους υπηρεσιών που είναι υπεύθυνοι για υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση (ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης, κέντρα επισκευών)
 • σε παρόχους υπηρεσιών που είναι υπεύθυνοι για παραγγελίες και παραδόσεις
 • σε παρόχους υπηρεσιών που είναι υπεύθυνοι για αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες αυτές μέσω της ενότητας « Ο λογαριασμός μου ».

Καρτέλα Νο 2: Wikomobile.com


Cookie και τεχνολογίες ιχνηλάτησης
Επιστροφή στη Δήλωση

Την πρώτη φορά που θα περιηγηθείτε σε κάποιον από τους ιστοτόπους της WIKO, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο που θα σας ενημερώνει για τις πρακτικές της εταιρείας μας όσον αφορά τα cookie και παρεμφερείς τεχνολογίες. Τα cookie είναι αρχεία που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας όποτε επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο.

Τα cookie που χρησιμοποιούνται στους ιστοτόπους της εταιρείας μας μπορούν να αξιοποιηθούν από τη WIKO ή να τα διαχειριστούν συνεργάτες μας (π.χ. εταιρείες μέτρησης της επισκεψιμότητας, διαφημιστικές εταιρείες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Με βάση τον σκοπό τους τα διάφορα cookie πρέπει να διακρίνονται ως εξής:

 • Cookie που απαιτούνται για την ενδεδειγμένη λειτουργία των ιστοτόπων της εταιρείας μας. Για παράδειγμα, τα εν λόγω cookie σας επιτρέπουν να διατηρείτε το καλάθι αγορών σας ή να αποκτάτε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, να εκτελείτε αναπαραγωγή βίντεο ή να αποθηκεύετε τις προτιμήσεις σας στη μνήμη για να προσωπικοποιήσετε τη διεπαφή του προγράμματος περιήγησής σας (π.χ. με βάση τη γλώσσα ή την περιοχή που έχετε επιλέξει).Αν αρνηθείτε να χρησιμοποιούνται αυτά τα cookie, είναι πιθανό να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε ορισμένες ουσιώδεις λειτουργίες των ιστοτόπων της WIKO τους οποίους επισκέπτεστε.
 • Cookie που επιτρέπουν στη WIKO να μαθαίνει πώς χρησιμοποιούνται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές της από τους χρήστες του Ίντερνετ.
 • Διαφημιστικά cookie που είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις στα ενδιαφέροντα των χρηστών και να μην επιτρέπουν να εμφανίζεται διαρκώς η ίδια διαφήμιση.
 • Cookie που έχουν σχέση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να σας επιτρέπουν να κοινοποιείτε περιεχόμενο απευθείας από τις Υπηρεσίες μας στα εν λόγω μέσα.

Επίσης, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες παρόμοιες με τα cookie οι οποίες μας επιτρέπουν να ενημερωνόμαστε όποτε κάνετε κλικ σε κάποιον σύνδεσμο με τη μορφή δοκιμής ή κάποια εικόνα στο πλαίσιο των Υπηρεσιών ή των προωθητικών ενεργειών της WIKO ώστε να είμαστε σε θέση να μετράμε το ενδιαφέρον σας για τις Υπηρεσίες, αλλά και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του τμήματος μάρκετινγκ της εταιρείας μας. Επίσης χρησιμοποιούμε μια τεχνολογία που μας επιτρέπει να εξακριβώνουμε αν διαβάστηκε κάποιο μήνυμα που στάλθηκε από τη WIKO και αφορά προωθητικές ενέργειες ώστε να μετράμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να προσαρμόζουμε τον αριθμό των μηνυμάτων που σας στέλνουμε με βάση το ενδιαφέρον που δείχνετε μετά από κάθε μήνυμα.

Μπορείτε να διακόψετε την αποθήκευση νέων cookie ή κατηγοριών cookie ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (ή τις ρυθμίσεις του Adobe Flash, όπου χρησιμοποιείται η τεχνολογία αυτή) ή να καταφεύγοντας σε κάποια λύση διατύπωσης των αντιρρήσεών σας όπως αυτή που θα βρείτε εδώ. Αν απενεργοποιήσετε τα cookie, δεν διαγράφονται τα ήδη υπάρχοντα cookie. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι αν δηλώσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιούνται διαφημιστικά cookie, δεν θα διακοπεί η εμφάνιση διαφημίσεων στον ιστότοπο της εταιρείας μας ούτε γενικά στο Ίντερνετ. Το μόνο αποτέλεσμα θα είναι ότι οι διαφημίσεις που θα βλέπετε θα είναι λιγότερο σχετικές.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα cookie και τον τρόπο που μπορείτε να τα καταργήσετε, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της CNIL.


Εξόφληση και παράδοση παραγγελίας
Επιστροφή στη Δήλωση

Σε τι εξυπηρετεί η δυνατότητα αυτή;

Για την εξόφληση και την παράδοση μιας παραγγελίας απαιτείται να συμπληρώσετε ένα έντυπο με τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ποια δεδομένα περιλαμβάνονται;

1. Δεδομένα πληρωμής: Αριθμός κάρτας, εικονόγραμμα, ημερομηνία λήξης, διεύθυνση τιμολόγησης

2. Δεδομένα παράδοσης: Διεύθυνση παράδοσης, στοιχεία επικοινωνίας (επώνυμο, όνομα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Περίοδος διατήρησης

Τα δεδομένα που αφορούν τη μέθοδο πληρωμής την οποία χρησιμοποιείτε διατηρούνται μόνο όσο καιρό χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Τα υπόλοιπα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα στον λογαριασμό σας στη Wiko.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Τα δεδομένα αυτά θα μεταδίδονται στον ενδιάμεσο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής με τον οποίο συνεργαζόμαστε, δηλαδή στην εταιρεία HiPay SAS,αλλά και στον συνεργάτη μας για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής, δηλαδή στην εταιρεία Mobiltron France SAS. Και οι δύο αυτές εταιρείες ενεργούν ως υπεργολάβοι μας.


Πρόσληψη προσωπικού
Επιστροφή στη Δήλωση

Σε τι εξυπηρετεί η δυνατότητα αυτή;

Προκειμένου να μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση για κάποια προσφερόμενη θέση εργασίας, απαιτείται να δημιουργήσετε λογαριασμό εντός της περιοχής για την πρόσληψη προσωπικού στον ιστότοπο . Τα δεδομένα που παρέχετε στα έντυπα που αφορούν τη δημιουργία λογαριασμού και την αίτηση για κάποια προσφερόμενη θέση εργασίας επιτρέπουν στη Wiko να εξετάσει και να διεκπεραιώσει την αίτησή σας.
Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό απλώς συνδέοντας τον με τον λογαριασμό σας στο LinkedIn ή στο Indeed.

Ποια δεδομένα περιλαμβάνονται;

Τίτλος, Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση ηλ. ταχ., αριθμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου, Ημερομηνία γέννησης, Χώρα κατοικίας, Ταχυδρομική διεύθυνση, Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη, Κωδικός πρόσβασης, Βιογραφικό σημείωμα, Συνοδευτική επιστολή, Σχόλια, τίτλος της θέσης για την οποία υποβάλλετε την αίτηση.

Περίοδος διατήρησης

Αν δεν προβάλετε αντιρρήσεις, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για 24 μήνες και ύστερα θα καταστούν ανώνυμα ή θα διαγραφούν.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Η διαχείριση της περιοχής για την πρόσληψη προσωπικού γίνεται μέσω της πλατφόρμας Talents’in. Συνεπώς, τα δεδομένα σας θα μεταδίδονται στον εν λόγω υπεργολάβο σύμφωνα με τους προαναφερόμενους σκοπούς.

Τοποθεσία δεδομένων

Τα δεδομένα αυτά φιλοξενούνται σε διακομιστές που βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ανατρέξετε στα δεδομένα σας και να τα τροποποιήσετε στην προσωπική περιοχή σας.

Καρτέλα Νο 3: Υπηρεσίες της Wiko


Ενημερώσεις λογισμικού
Επιστροφή στη Δήλωση

Σε τι εξυπηρετεί η δυνατότητα αυτή;

Αν το τηλέφωνό σας έχει σύνδεση στο Ίντερνετ, η Wiko θα επεξεργαστεί τον αριθμό IMEI σας για να εξακριβώσει αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού για το τηλέφωνό σας. Κατά την πρώτη σας σύνδεση στο Ίντερνετ, αν υπάρχουν διαθέσιμες εφαρμογές για το τηλέφωνό σας από τον μεταπωλητή σας, θα πραγματοποιηθούν η λήψη και η εγκατάστασή τους. Επίσης, θα καταγραφεί η ημερομηνία ενεργοποίησης του τηλεφώνου σας για να υπολογιστεί η διάρκεια της εγγύησής σας σε περίπτωση που δεν κρατήσατε την απόδειξη της αγοράς του.

Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία;

1. Διεύθυνση IP

2. Αριθμός IMEI

3. Ημερομηνία ενεργοποίησης του τηλεφώνου σας

Περίοδος διατήρησης

Δεν θα διατηρηθεί η διεύθυνση IP της συσκευής σας.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Η ημερομηνία ενεργοποίησης του τηλεφώνου σας θα κοινοποιείται στους εξής υπεργολάβους της Wiko:

 • στον κατασκευαστή του τηλεφώνου σας
 • σε παρόχους υπηρεσιών που είναι υπεύθυνοι για υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση (ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης, κέντρα επισκευών) αν στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή


Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας.
Επιστροφή στη Δήλωση

Σε τι εξυπηρετεί η δυνατότητα αυτή;

Αν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, η Wiko ενδέχεται να ζητήσει τη γνώμη σας για το smartphone σας χρησιμοποιώντας διαδικτυακά ερωτηματολόγια.
Επίσης, η Wiko έχει το δικαίωμα να λάβει δεδομένα για την χρήση του τηλεφώνου σας προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις συνήθειες χρήσης των πελατών της και έτσι να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
Τα δεδομένα χρήσης του smartphone σας συλλέγονται μέσω του συστήματος σύστημα Google Firebase, το οποίο παρέχει στη Wiko δικαίωμα πρόσβασης μόνο για τη συγκέντρωση (ανώνυμων) δεδομένων.
.

Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία;

1. Πληροφορίες για το τηλέφωνό σας: μοντέλο, σειριακός αριθμός, έκδοση λειτουργικού συστήματος, γλώσσα του λειτουργικού συστήματος του τηλεφώνου σας

2. Στατιστικά στοιχεία για τη χρήση εφαρμογών: λίστα εγκατεστημένων εφαρμογών, εκκίνηση εφαρμογών, άνοιγμα συστάσεων, χρήση του συρταριού εφαρμογών κλπ.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Τα στατιστικά στοιχεία για τη χρήση εφαρμογών θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Google και τις εταιρείες που συνεργάζονται μαζί της, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας. Περισσότερες πληροφορίες.

Η Wiko χρησιμοποιεί τις εξής δυνατότητες του Firebase:

 • Firebase Cloud Messaging
 • Firebase Crash Reporting
 • Firebase Notifications
 • Google Analytics for Firebase

Τοποθεσία δεδομένων

Τα δεδομένα αυτά φιλοξενούνται σε διακομιστές που βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που θεωρούνται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή ανά πάσα στιγμή εκτελώντας αναζήτηση για «Υπηρεσίες της Wiko» στις ρυθμίσεις του smartphone σας.Προτάσεις για εφαρμογές
Επιστροφή στη Δήλωση

Σε τι εξυπηρετεί η δυνατότητα αυτή;

Αν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, η Wiko θα εγκαταστήσει τις εφαρμογές που προορίζονται για κινητές συσκευές και ενδείκνυνται για το smartphone, το φύλο και την ηλικία σας.
Επιπλέον, θα εμφανιστεί μια λίστα εφαρμογών για κινητές συσκευές σε μια χωριστή διεπαφή, όπου μπορείτε να επιλέξετε τις εφαρμογές που θέλετε να εγκαταστήσετε. Περισσότερες πληροφορίες.

Ποια δεδομένα περιλαμβάνονται;

1. Η διεύθυνση IP της συσκευής σας

2. Πληροφορίες για το τηλέφωνό σας: μοντέλο, σειριακός αριθμός, έκδοση λειτουργικού συστήματος, γλώσσα του λειτουργικού συστήματος του τηλεφώνου σας

3. Η λίστα των ήδη εγκατεστημένων εφαρμογών

4. Το φύλο και η ηλικία σας, αν έχετε ήδη δώσει τα στοιχεία αυτά.

Περίοδος διατήρησης

Τα δεδομένα αυτά θα καθίστανται ανώνυμα ή θα διαγράφονται ύστερα από 12 μήνες, εκτός από το φύλο και την ηλικία σας, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα με τον Λογαριασμό σας στη Wiko.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Τα δεδομένα αυτά επιτρέπεται να μεταδοθούν σε υπεργολάβους που είναι υπεύθυνοι για να μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες όσον αφορά τη ρύθμιση αυτής της δυνατότητας.

Τοποθεσία δεδομένων

Τα δεδομένα αυτά φιλοξενούνται σε διακομιστές που βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που θεωρούνται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να διαγράψετε τις εφαρμογές αυτές ανά πάσα στιγμή.Λήψη προσωπικοποιημένων προσφορών
Επιστροφή στη Δήλωση

Σε τι εξυπηρετεί η δυνατότητα αυτή;

Αν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, θα μπορείτε να λαμβάνετε προσωπικοποιημένες προσφορές από τη Wiko και τους συνεργάτες της μέσω ειδοποιήσεων στο smartphone σας.

Ποια δεδομένα περιλαμβάνονται;

1. Η διεύθυνση IP της συσκευής σας

2. Πληροφορίες για το τηλέφωνό σας: η έκδοση του λογισμικού του smartphone σας

3. Το φύλο και η ηλικία σας, αν έχετε ήδη δώσει τα στοιχεία αυτά.

Περίοδος διατήρησης

Τα δεδομένα αυτά θα καθίστανται ανώνυμα ή θα διαγράφονται ύστερα από 12 μήνες, εκτός από το φύλο και την ηλικία σας, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα με τον Λογαριασμό σας στη Wiko.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Η διαχείριση των ειδοποιήσεων αυτών γίνεται μέσω Firebase Cloud Messaging, Firebase Notifications και Google Analytics for Firebase. Συνεπώς, ορισμένα δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Google και τις εταιρείες που συνεργάζονται μαζί της, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας.Περισσότερες πληροφορίες.

Τοποθεσία δεδομένων

Τα δεδομένα αυτά φιλοξενούνται σε διακομιστές που βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που θεωρούνται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή ανά πάσα στιγμή εκτελώντας αναζήτηση για «Υπηρεσίες της Wiko» στις ρυθμίσεις του smartphone σας.Wiko Apps Starter
Επιστροφή στη Δήλωση

Σε τι εξυπηρετεί η δυνατότητα αυτή;

Αν αποφασίσετε να ανοίξετε την εφαρμογή αυτή, θα σας προτείνει να εγκαταστήσετε πρόσθετες εφαρμογές οι οποίες επιλέγονται με βάση τα παρακάτω δεδομένα.

Ποια δεδομένα περιλαμβάνονται;

1. Πληροφορίες για το τηλέφωνό σας: παραπομπές, τεχνικά χαρακτηριστικά, γλώσσα

2. Πληροφορίες για τη σύνδεσή σας: τύπος δικτύου, SSID του Wi-Fi.

3. Αναγνωριστικά χρήστη: αναγνωριστικό Google Advertising, κωδικός χώρας και κωδικός εταιρείας τηλεφωνίας για την κάρτα SIM σας.

4. Η λίστα των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στο smartphone σας.

Περίοδος διατήρησης

Τα δεδομένα αυτά θα καθίστανται ανώνυμα ή θα διαγράφονται σύντομα μετά τη συλλογή τους. Διατηρούνται μόνο όσο καιρό χρειάζεται για την ενσωμάτωση των δεδομένων σε διαφημιστικούς πίνακες συνεργατών.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία ironSource. Δεν μεταδίδονται στη Wiko. Το αναγνωριστικό Google Advertising μεταφέρεται στους διαφημιστικούς πίνακες συνεργατών της ironSource για να επικυρωθούν οι διαφημιστικές καμπάνιες οι οποίες συνδέονται με εφαρμογές που προορίζονται για κινητές συσκευές και η εγκατάστασή τους έχει γίνει μέσω του Appcloud. Ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της ironSource.

Τοποθεσία δεδομένων

Τα δεδομένα αυτά φιλοξενούνται σε διακομιστές που βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που θεωρούνται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας.

Καρτέλα Νο 4: Τα smartwatch και τα smartband μου της Wiko


Χρήση της εφαρμογής WiMATE
Επιστροφή στη Δήλωση

Σε τι εξυπηρετεί η δυνατότητα αυτή;

Η εφαρμογή WiMATE για κινητές συσκευές επιτρέπει την ορθή διασύνδεση του τηλεφώνου σας με το smartband ή το smartwatch σας. Αν δεν εγκαταστήσετε την εφαρμογή αυτή ή αν την απεγκαταστήσετε, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να συμβουλευτείτε τα δεδομένα που παράγονται από το smartband ή το smartwatch σας.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή για κινητές συσκευές συλλέγει αυτόματα ορισμένα δεδομένα χρήσης που επιτρέπουν στη Wiko να τη βελτιώνει. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μέσω του συστήματος Google Analytics for Firebase, το οποίο παρέχει στη Wiko δικαίωμα πρόσβασης μόνο για τη συγκέντρωση (ανώνυμων) δεδομένων.

Ποια δεδομένα περιλαμβάνονται;

1. Δεδομένα που παρέχετε εσείς: Φύλο, Ηλικία, Ύψος, Βάρος, Στόχοι (αριθμός βημάτων, διάρκεια ύπνου).

2. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από το περικάρπιο ή το ρολόι σας: Καρδιακός ρυθμός, Αριθμός βημάτων και Διανυθείσα απόσταση, Διάρκεια ύπνου, διεύθυνση MAC της συσκευής σας.

3. Στατιστικά στοιχεία για τη χρήση τη εφαρμογής: συχνότητα ανοίγματος/κλεισίματος, απεγκατάσταση κλπ.

Περίοδος διατήρησης

Τα δεδομένα αυτά θα διατηρούνται όσο καιρό έχετε την εφαρμογή στο smartphone σας.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Όσα δεδομένα μας αναφέρετε ή προκύπτουν από τη χρήση του smartband ή του smartwatch σας προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση – δεν τα βλέπει ούτε τα επεξεργάζεται κανένας άλλος, ούτε καν η Wiko.
Μπορείτε να επιλέξετε να εξαγάγετε τα δεδομένα αυτά στις εφαρμογές Google Fit ή Apple Health.
Τα δεδομένα χρήσης θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Google και τις εταιρείες που συνεργάζονται μαζί της, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας. Περισσότερες πληροφορίες.

Τοποθεσία δεδομένων

Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται αποκλειστικά τοπικά στο smartphone σας.
Αν αποφασίσετε να εξαγάγετε τα δεδομένα αυτά στις εφαρμογές Google Fit ή Apple Health, στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα θα μεταδίδονται στους διακομιστές της Google ή της Apple.
Τα δεδομένα χρήσης φιλοξενούνται σε διακομιστές που βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που θεωρούνται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή αυτή ανά πάσα στιγμή οπότε θα διαγραφούν τα δεδομένα που έχουν συσχετιστεί με τον λογαριασμό σας.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα δεδομένα σας χωρίς να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή μέσω του μενού «Ρυθμίσεις» στο Android > Εφαρμογές > WiMATE > Χώρος αποθήκευσης > Διαγραφή δεδομένων.

Καρτέλα Νο 5: Το Wiko folio μου


Χρήση των εφαρμογών WiBOARD, WiCUBE, WiVIEW και WiLINE
Επιστροφή στη Δήλωση

Σε τι εξυπηρετεί η δυνατότητα αυτή;

Οι εφαρμογές WiBOARD, WiCUBE, WiVIEW και WiLINE επιτρέπουν την ορθή διασύνδεση του τηλεφώνου σας με το smart folio σας.
Οι συγκεκριμένες εφαρμογές για κινητές συσκευές συλλέγουν αυτόματα ορισμένα δεδομένα χρήσης που επιτρέπουν στη Wiko να τις βελτιώνει. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μέσω του συστήματος Google Analytics for Firebase, το οποίο παρέχει στη Wiko δικαίωμα πρόσβασης μόνο για τη συγκέντρωση (ανώνυμων) δεδομένων.
Αν αποφασίσετε να μην εγκαταστήσετε τη εφαρμογή για κινητές συσκευές η οποία αντιστοιχεί στο smart folio σας, ή αν την απεγκαταστήσετε, ορισμένες λειτουργίες του smart folio σας δεν θα είναι διαθέσιμες.

Ποια δεδομένα περιλαμβάνονται;

Στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των εφαρμογών αυτών: συχνότητα ανοίγματος/κλεισίματος του folio, συχνότητα πρόσβασης στις ρυθμίσεις, η κάμερα, αναπαραγωγή μουσικής κλπ.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Τα δεδομένα αυτά θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Google και τις εταιρείες που συνεργάζονται μαζί της, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας. Περισσότερες πληροφορίες.

Τοποθεσία δεδομένων

Τα δεδομένα αυτά φιλοξενούνται σε διακομιστές που βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που θεωρούνται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τις εφαρμογές αυτές ανά πάσα στιγμή.

Version 1.0.0.0